روش خرید به صورت اعتمادی:دقت کنید دراین روش قبل اینکه هارد به دستتون برسه ماهزینه ای دریافت نمی کنیه یعنی اول هارد رو براتون پست می کنیم و شما چندین ساعت وقت دارید که سالم بودن هارد وکامل بودن مجموعه را چک کرده و سپس تصمیم بگیرید که مجموعه را بخرید و بعد از ان هزینه را کارت به کارت کنیدیا اینکه ان را برگشت بدهید  .

 

شرایط فرستادن به صورت اعتمادی؛

 برطبق این منطق که نمی شه باپول حرام,وخوردن حق الناس  به موفقیت رسید و خوش بخت شد ما به شمااعتماد کرده ومجموعه روبرای شما می فرستیم,خب اولا اینکه شماباید اعتماد سازی های موردنظررو ایجاد کنید ؛اولین مرحله اینه که ازشماره ثابت منزل یکی از والدینتون زنگ زده وماشرایط روبهش بگیم ودوم اینکه عکس یکی ازمدارک شناسای تون رو بفرستید وسوم اینکه ادرس دقیق منزل با کدپستی رو برای پست مجموعه بدید

 دقت کنید این فکررو نکنید که مجموعه رو می گیرید وبرای همیشه استفاده می کنید و هزینه ای هم نمی دید!
به همین دلیل کل مجموعه رو قفل کردیم و بعداینکه هزینه مجموعه رودادید براتون بازمی کنیم,البته اگه می خواید قبل از واریز وجه ازسالم بودن محتویات مطمئن بشید هرکجای مجموعه روکه بخواید براتون بازمی کنیم تا نگاه کنید.(و قفل ها یه رمز عددی هستن مثل 12345 که به پوشه های توفایل می زنید وباز می شن).

 

اگر روی کامپیوتریا لب تابتون به اندازه ی 1000گیگ حافظه داشتید ونخواید هزینه  اضافی برای خرید هارد بدید 

وبتونید اعتمادسازی کنید می تونم هاردم روبفرستم وکپی کنید وبرام برگردونید فرستادنش هم مثل روش بالاست

2:روش 50:50:

اگرمسن هستید یابه هردلیل نمی تونید که گوشی روبدید به والدینتون تا باهاشون حرف بزنم می تونید هزینه هاردوبفرستید تا منم بهتون اعتماد کنم وبراتون پست کنم دقت کنید دراین روش اعتماد به صورت 50؛50بوده یعنی من پنجاه درصداعتماد می کنم شماهم پنجاه درصد هزینه فقط هاردرو می دید وهزینه مجموعه رو وقتی می دید که به دستتون رسید و مجموعه روچک کردید می دید 

 روش های دریافت مجموعه به صورت غیر اعتمادی؛

 1؛دریافت حضوری:

 دوستان می تونن با حضور خود یا آشنایانشان این مجموعه روبگیرن .

 2:روش ارسال هارد برای شما خریدار عزیزکه نمی تونید حضوری تشریف بیارید یا نمی تونید آشنایی پیداکتید و دوست دارید خودتون هارد بفرستید:

 اگه خودتون هارد دارید بفرستید برامن ومن مجموعه رو براتون می زنم وبدونه هیچ هزینه ای براتون می فرستم وقتی به دستون رسید واز کامل بودن وسالم بودن مجموعه اطمینان پیدا کردید هزینه روبدید,البته من فایل هارو قفل می کنم و البته قبل از اینکه پول رو بدید هرکدوم رو بخواید براتون باز می کنم و وقتی هزینه فیلمارو دادید بقیه ی رمزای باقی مانده رو بهتون می دم