از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.
همچنینی میتوانید به نام کاربری @konkurbashi در تلگرام 
ویا به همین نام کاربری  konkurbashi@ در اینستاگرام دایرکت بدین